Oferta

Elektryka ogólna.
Wykonywanie nowych instalacji elektrycznych w domkach jednorodzinnych.
Naprawa instalacji elektrycznej domowej. Nowe rozwiązania, awarie.
Przegląd instalacji domowych, wystawianie protokołu, opinii, zaleceń.
Podłączanie urządzeń elektrycznych domowych. Instalacja domofonów, videofonów, i innych.
Pełny zakres usług badań i pomiarów instalacji elektrycznej. Sprzęt pomiarowy najnowszej generacji renomowanej firmy METREL.
Pomiar rezystancji przewodów
Pomiar rezystancji izolacji
Pomiar rezystancji uziemień i rezystywności gruntu.
Pomiar impedancji pętli zwarciowej
Badanie wyłączników różnicowoprądowych.
Wszystkie zlecenia instalacji elektrycznych wykonywane są w oparciu i zgodnie z normami zatwierdzonymi przez ustawy i rozporządzenia rządowe oraz przez wytyczne unijne.
Posiadam odpowiednie uprawnienia SEP do wykonywania w/w prac elektrycznych.
Po każdej wykonanej pracy (zlecenia) wystawiam protokół powykonawczy.